W trosce o środowisko

Jako jeden z przedstawicieli branży energochłonnej, jesteśmy w pełni świadomi odpowiedzialności jaka na nas spoczywa. Produkcja niemal 80 milionów wyrobów szklanych rocznie wymaga wysokich nakładów energetycznych, które sukcesywnie są ograniczane. Od lat wprowadzamy szereg inwestycji oszczędnościowych, które mają ogromny wpływ na redukcję emisji CO2 do atmosfery.

W przypadku każdej z wykonanych inwestycji proekologicznych monitorujemy uzyskany efekt ekologiczny oraz energetyczny, dzięki czemu stale wzrasta świadomość pracowników na temat dbania o środowisko.

Wanna W5

W celu zachowania jednostkowego zużycia energii na niskim poziomie, w 2021 r. zmodernizowaliśmy wannę szklarską. Wykonany Audyt Efektywności Energetycznej potwierdził oszczędność zużycia energii zawartej w gazie o 8 000 MWh/rok oraz redukcję emisji CO2 o 1 600 ton.

Wanna W8

W tym przypadku wanna została zmodernizowana w 2019 r. Dzięki temu udało się zyskać oszczędność w zużyciu energii zawartej w gazie o 14 000 MWh rocznie oraz redukcję emisji CO2 o 2 800 ton.

Gospodarka cieplna

Przeszło 20-letnią centralną kotłownię gazową zastąpiliśmy dwiema kotłowniami, jedną pracującą na potrzeby budynku Produkcji Ręcznej oraz drugą zasilająca w ciepło pozostałe budynki. Kotłownię centralną wybudowaliśmy jako nowy obiekt, w konstrukcji stalowej szkieletowej z pokryciem ciepłej płyty warstwowej.

Wraz z wysokosprawnymi kotłami zainstalowaliśmy układ rozdziału ciepła, automatyki oraz uzdatniania wody. Moc jednostek kotłowych płynnie dostosowuje się do warunków zewnętrznych, dzięki czemu zużycie gazu ziemnego zostało znacząco ograniczone.

W budynku Produkcji Ręcznej została wydzielona kotłownia lokalna wraz z kotłami kondensacyjnymi z pionowym ułożeniem palników, dzięki czemu straty ciepła zostały wyeliminowane, a samo ciepło jest produkowane z dużo większą sprawnością w porównaniu do starego układu.

Sprężone powietrze – Kompresorownia

Sprężone powietrze jest jednym z najbardziej energochłonnych mediów energetycznych, dlatego w Krosno Glass kładziemy nacisk na to, aby wykorzystywać je jak najbardziej efektywnie. Wymiana starych sprężarek na sprężarki turbinowe z zaworem regulacyjnym IGV, sprężarkę śrubową z falownikiem oraz instalacja nowej magistrali sprężonego powietrza z rury nierdzewnej pozwoliły nam obniżyć jednostkowe zużycie energii. Ponadto w celu eliminacji zużycia wody, zdecydowaliśmy się na adaptację chłodni wentylatorowej, która pracuje w układzie zamkniętym. Efektem tych działań była redukcja emisji CO2 o 2 650 ton rocznie.

Próżnia – pompy próżniowe

Do produkcji szkła na liniach produkcyjnych wykorzystujemy podciśnienie. Próżnia jest wytwarzana w wysokosprawnych suchych kłowych pompach próżniowych sterowanych za pomocą falowników. Zastosowanie pomp próżniowych nowego typu pozwoliło nam na redukcję 850 ton CO2 rocznie.

Ponadto, ze względu na zmianę konstrukcji pomp całkowicie wyeliminowaliśmy konieczność chłodzenia ich wodą.

Myjka tunelowa

Aby zachować wysoką jakość, detal szklany podczas całego procesu produkcyjnego przechodzi przez wiele cyklów pracy: szlifowanie, cięcie, nacinanie, które powodują zabrudzenia. Adaptacja myjki tunelowej w budynku Produkcji Ręcznej pozwoliła zamknąć obieg wodny, dzięki czemu woda jest tylko okresowo wykorzystywana w celu uzupełnienia zładu.

Detal za myjką jest czysty, a sam pyłek szklany jest selektywnie odkładany na filtrach.  

Ekonomizer W8

To urządzenie pozwalające na wykorzystanie ciepła odpadowego zawartego w spalinach. Został zainstalowany między rekuperatorem, a kominem na wannie W8, co pozwala podnieść temperaturę wody do celów technologicznych i bytowych i dzięki temu możemy zaoszczędzić 550 kW. Ciepło to służy do wsparcia procesu grzania budynków oraz zapewnienia ciepłej wody użytkowej naszym pracownikom.

LED

Wymieniliśmy oprawy świetlówkowe, rtęciowe, halogenkowe na nowe, energooszczędne oprawy LED w budynku Produkcji Mechanicznej oraz Ręcznej. Nowe oprawy, 3500 sztuk, zapewniają spełnienie norm oświetleniowych oraz przyczyniają się do generacji rocznego uzysku energetycznego ok. 1250 MWh, co przekłada się na redukcję emisji CO2 – 952 ton CO2 rocznie. Koszty inwestycji szacuje się na 1,7 mln PLN.

Termomodernizacje

W celu ograniczenia zapotrzebowania na ciepło budynku Produkcji Ręcznej wymieniliśmy dwie elewacje zewnętrzne budynku oraz częściowo elewację południową z pojedynczej szyby zbrojonej na elewację z płyt warstwowych z ociepleniem z wełny mineralnej oraz szkleniem podwójnym wraz z 7-komorową ramą. Podjęte działania znacząco poprawiły komfort pracy użytkowników oraz przyczyniły się do redukcji zużycia ciepła oraz emisji CO2.

Monitoring mediów

Media w Krosno Glass S.A. są na bieżąco monitorowane za pomocą systemu monitoringu, a wszelkie anomalie są bardzo szybko wychwytywane oraz analizowane. Cykliczne spotkania dotyczące zużycia mediów pozwalają coraz lepiej opanować proces, zaś świadomość zarówno kadrze energetycznej, jak i produkcyjnej jest stale podnoszona.