Inżynier automatyki

Miejsce pracy: Krosno

Zakres obowiązków:

 • programowanie sterowników PLC
 • diagnostyka oraz usuwanie awarii i usterek występujących w zakresie automatyki przemysłowej
 • realizacja procesów zgodnie ze standardami określonymi w dokumentacji technicznej
 • modyfikacja i modernizacja istniejących układów automatyki
 • planowanie remontów i przeglądów
 • zapewnienie wydajnej pracy maszyn i urządzeń produkcyjnych
 • analizę przyczyn awarii i wprowadzanie rozwiązań eliminujących źródło problemu
 • wykonywanie konserwacji, napraw bieżących i remontów maszyn i urządzeń
 • prowadzenie dokumentacji interwencji w maszynach i urządzeniach
 • programowanie, diagnozowanie i usuwanie awarii sterowników PLC
 • nadzór nad eksploatacją urządzeń laserowych
 • organizowanie, nadzorowanie i zabezpieczanie pracy podległego zespołu (w późniejszym etapie)

Oczekiwania:

 • wykształcenia wyższego technicznego (preferowane z obszaru automatyki i robotyki, automatyki przemysłowej, elektroniki, elektrotechnika)
 • znajomości j. angielskiego w stopniu min. umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej
 • praktycznej znajomości zagadnień z zakresu automatyki, elektroniki,
 • umiejętności posługiwania się dokumentacja techniczną (rysunki, schematy)
 • umiejętności podejmowania szybkich decyzji
 • doświadczenie na podobnym stanowisku lub w zakresie programowania – mile widziane

Oferujemy:

 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji w swoim sektorze o bardzo dobrze postrzeganej marce
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • pracę w atmosferze współpracy
 • system premiowy
 • ciekawe wyzwania w pracy i możliwość rozwoju zawodowego
 • bogaty pakiet świadczeń (opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe, fundusz socjalny)

Aby aplikować na stanowisko, wypełnij formularz,
lub prześlij swoje CV na adres mailowy: kadry@krosno.com

Prosimy o dołączenie jednej lub obu klauzul zgodnie z Twoją wolą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Krosno Glass S.A. moich dodatkowych danych osobowych dla potrzeb rekrutacji” lub „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji przez Krosno Glass S.A.”


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż:

1) Administratorem Twoich danych osobowych jest KROSNO GLASS spółka akcyjna z siedzibą w Krośnie, ul. Tysiąclecia 13, 38-400 Krosno;

2) W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@krosno.com lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora;

3) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie danych osobowych wskazanych w art. 22(1) kodeksu pracy, w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych, a w przypadku podania w ofercie pracy innych danych, jedynie na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

4) Twoje dane mogą być przetwarzane dla celów przyszłych rekrutacji, jedynie jeśli wyrazisz na to odrębną, dobrowolną zgodę; 

5) Jeżeli wyrazisz którąkolwiek z wyżej wskazanych zgód, przysługiwać Ci będzie prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć kontaktując się z inspektorem ochrony danych korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

6) Odbiorcami Twoich danych osobowych są podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie powierzenia przetwarzania danych przez administratora, jeśli jest to niezbędne dla procesu rekrutacji oraz pracownicy działu HR i kadra zarządzająca spółki KROSNO GLASS S.A.;

7) Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach, do chwili cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych

8) Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;

9) Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO;

10) Podanie przez Ciebie danych osobowych wskazanych w art. 22(1) kodeksu pracy jest dobrowolne, ale konieczne dla udziału w procesie rekrutacji; konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji; podanie przez Ciebie dodatkowych danych i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych dla przyszłych rekrutacji jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji;

11) W oparciu o Twoje dane nie będą podejmowane wobec Ciebie zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania, nie będą też przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Krosno Glass S.A. moich dodatkowych danych osobowych dla potrzeb rekrutacji.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji przez Krosno Glass S.A.