Konserwator automatyki

Miejsce pracy: Krosno

Zakres obowiązków:

 • wykonywanie przeglądów, napraw, usuwanie awarii, konserwacji systemów sterowania i automatyki,
  maszyn oraz urządzeń produkcyjnych,
 • wykonywanie diagnostyki, przeglądów i remontów maszyn i urządzeń technicznych,
 • analizowanie przyczyn awarii oraz podejmowanie działań prewencyjnych w celu
  zapewnienia ciągłości pracy maszyn produkcyjnych i minimalizacji przestojów
  technicznych,
 • nadzór nad stanem technicznym systemów sterowania i automatyki maszyn i
  urządzeń produkcyjnych, wnioskowanie modernizacji maszyn i urządzeń oraz
  potrzeb zakupu części zamiennych
 • uczestniczenie w pracach związanych z rozruchem nowo zakupionych maszyn i
  urządzeń produkcyjnych,
 • wykonywanie prac związanych z regulacją elementów systemów kontroli
  zainstalowanych w urządzeniach,

Oczekiwania:

 • wykształcenie min. średniego technicznego (mechatronik, elektromechanik,
  elektronik, automatyk),
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • znajomość układów automatyki, elektroniki i pneumatyki,
 • umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną, schematami elektrycznymi,
  sprzętem warsztatowym i kontrolnym,
 • rzetelność, terminowości i samodzielności w działaniu
 • umiejętność współpracy oraz rozwiązywania problemów technicznych
 • praktyczna znajomości pakietu MS Office
 • dyspozycyjność
 • gotowość do pracy w systemie zmianowym

Oferujemy:

 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji w swoim sektorze o bardzo dobrze
  postrzeganej marce
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • pracę w atmosferze współpracy
 • system premiowy
 • ciekawe wyzwania w pracy i możliwość rozwoju zawodowego
 • bogaty pakiet świadczeń (opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe, fundusz
  socjalny)

Aby aplikować na stanowisko, wypełnij formularz,
lub prześlij swoje CV na adres mailowy: kadry@krosno.com

Prosimy o dołączenie jednej lub obu klauzul zgodnie z Twoją wolą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Krosno Glass S.A. moich dodatkowych danych osobowych dla potrzeb rekrutacji” lub „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji przez Krosno Glass S.A.”


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż:

1) Administratorem Twoich danych osobowych jest KROSNO GLASS spółka akcyjna z siedzibą w Krośnie, ul. Tysiąclecia 13, 38-400 Krosno;

2) W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@krosno.com lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora;

3) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie danych osobowych wskazanych w art. 22(1) kodeksu pracy, w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych, a w przypadku podania w ofercie pracy innych danych, jedynie na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

4) Twoje dane mogą być przetwarzane dla celów przyszłych rekrutacji, jedynie jeśli wyrazisz na to odrębną, dobrowolną zgodę; 

5) Jeżeli wyrazisz którąkolwiek z wyżej wskazanych zgód, przysługiwać Ci będzie prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć kontaktując się z inspektorem ochrony danych korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

6) Odbiorcami Twoich danych osobowych są podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie powierzenia przetwarzania danych przez administratora, jeśli jest to niezbędne dla procesu rekrutacji oraz pracownicy działu HR i kadra zarządzająca spółki KROSNO GLASS S.A.;

7) Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach, do chwili cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych

8) Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;

9) Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO;

10) Podanie przez Ciebie danych osobowych wskazanych w art. 22(1) kodeksu pracy jest dobrowolne, ale konieczne dla udziału w procesie rekrutacji; konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji; podanie przez Ciebie dodatkowych danych i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych dla przyszłych rekrutacji jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji;

11) W oparciu o Twoje dane nie będą podejmowane wobec Ciebie zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania, nie będą też przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Krosno Glass S.A. moich dodatkowych danych osobowych dla potrzeb rekrutacji.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji przez Krosno Glass S.A.