Specjalista ds. Personalnych

Miejsce pracy: Krosno

Zakres obowiązków:

 • Planowanie i realizacja działań szkoleniowych dla całości organizacji
 • Koordynacja i nadzór nad prowadzeniem szkoleń dla pracowników
 • Przygotowanie, koordynowanie i nadzór nad szkoleniami przywarsztatowymi
 • Pozyskiwanie i obsługa projektów finansowanych ze środków zewnętrznych
 • Prowadzenie czynności związanych z naliczaniem, wydatkowaniem, raportowaniem i obsługą Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych
 • Wsparcie w przygotowaniu i wdrażaniu wewnętrznych polityk, regulaminów, instrukcji i procedur HRowych
 • Wsparcie w przygotowaniu, komunikowaniu i rozliczaniu systemów motywacyjnych
 • Wsparcie w przygotowaniu, komunikowaniu i nadzorowaniu realizacji budżetu zatrudnienia i kosztów pracy
 • Koordynowanie realizacji procesu oceny pracowniczej oraz procesu prowadzenia matryc i oceny kompetencji pracowników
 • Budowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy i udział w kształtowaniu kultury organizacyjnej
 • Wsparcie komunikacji wewnętrznej w firmie i organizacji spotkań z pracownikami
 • Obsługa pakietu medycznego i innych benefitów pracowniczych

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe (preferowane ZZL, socjologia, psychologia)
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office w szczególności Excel, Word, Power Point
 • Samodzielność oraz doskonała organizacja pracy własnej
 • Doświadczenie i gotowość do ponoszenia odpowiedzialności za powierzone zadania
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Wysokie umiejętności komunikacyjne i interpersonalne
 • Pozytywne nastawienie i otwartość na nowe wyzwania
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację (dodatkowy atut)

Oferujemy:

 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji w swoim sektorze o bardzo dobrze postrzeganej marce,
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Pracę w atmosferze współpracy,
 • System premiowy,
 • Ciekawe wyzwania w pracy i możliwość rozwoju zawodowego,
 • Niezbędne narzędzia pracy,
 • Pakiet świadczeń socjalnych (opieka medyczna,  ubezpieczenie grupowe, fundusz socjalny )

Aby aplikować na stanowisko, wypełnij formularz,
lub prześlij swoje CV na adres mailowy: kadry@krosno.com

Prosimy o dołączenie jednej lub obu klauzul zgodnie z Twoją wolą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Krosno Glass S.A. moich dodatkowych danych osobowych dla potrzeb rekrutacji” lub „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji przez Krosno Glass S.A.”


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż:

1) Administratorem Twoich danych osobowych jest KROSNO GLASS spółka akcyjna z siedzibą w Krośnie, ul. Tysiąclecia 13, 38-400 Krosno;

2) W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@krosno.com lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora;

3) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie danych osobowych wskazanych w art. 22(1) kodeksu pracy, w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych, a w przypadku podania w ofercie pracy innych danych, jedynie na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

4) Twoje dane mogą być przetwarzane dla celów przyszłych rekrutacji, jedynie jeśli wyrazisz na to odrębną, dobrowolną zgodę; 

5) Jeżeli wyrazisz którąkolwiek z wyżej wskazanych zgód, przysługiwać Ci będzie prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć kontaktując się z inspektorem ochrony danych korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

6) Odbiorcami Twoich danych osobowych są podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie powierzenia przetwarzania danych przez administratora, jeśli jest to niezbędne dla procesu rekrutacji oraz pracownicy działu HR i kadra zarządzająca spółki KROSNO GLASS S.A.;

7) Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach, do chwili cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych

8) Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;

9) Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO;

10) Podanie przez Ciebie danych osobowych wskazanych w art. 22(1) kodeksu pracy jest dobrowolne, ale konieczne dla udziału w procesie rekrutacji; konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji; podanie przez Ciebie dodatkowych danych i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych dla przyszłych rekrutacji jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji;

11) W oparciu o Twoje dane nie będą podejmowane wobec Ciebie zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania, nie będą też przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Krosno Glass S.A. moich dodatkowych danych osobowych dla potrzeb rekrutacji.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji przez Krosno Glass S.A.