Inżynier procesu

Miejsce pracy: Krosno

Zakres obowiązków:

 • tworzenie opisu procesu wytwarzania wyrobów szklanych
 • ustawianie i modyfikacja parametrów procesu
 • rozwiązywanie problemów pojawiających się w trakcie produkcji
 • rejestracja parametrów formowania oraz obróbki wyrobów szklanych
 • przygotowanie oraz prowadzenie dokumentacji i raportów w wyznaczonym obszarze zadań i odpowiedzialności
 • parametryzacja oraz kontrola przebiegu zmian asortymentów
 • współpraca z Działem Utrzymania Ruchu w zakresie napraw maszyn, usprawnień oraz analizowania przyczyn awarii i postojów
 • czynny udział we wdrażaniu nowych asortymentów – wzorowania
 • współpraca z Działem Rozwoju i Inwestycji w ramach projektów obejmujących Dział Produkcji Mechanicznej
 • prowadzenie działań z zakresu ciągłego doskonalenia procesów technologicznych w celu zapewnienia ciągłości produkcji, wydajności oraz wymaganej jakości produktów

Oczekiwania:

 • znajomość zasad projektowania procesów produkcyjno-technologicznych
 • wykształcenie wyższe (mile widziane kierunki: inżynieria produkcji, mechanika i budowa maszyn)
 • znajomość narzędzi do raportowania procesów produkcyjnych
 • znajomość rysunku technicznego (czytanie oraz zapis konstrukcji)
 • umiejętność rozwiązywania problemów technicznych z użyciem narzędzi Lean
 • doświadczenie we wdrażaniu zmian na liniach produkcyjnych
 • nastawienie na rozwiązywanie problemów / zadań wspólnie z zespołem oraz umiejętność dzielenia się wiedzą
 • zdolności organizacyjne, inicjatywa, samodzielność
 •  
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • znajomość języka angielskiego

Oferujemy:

 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji w swoim sektorze o bardzo dobrze postrzeganej marce
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • pracę w atmosferze współpracy
 • system premiowy
 • ciekawe wyzwania w pracy i możliwość rozwoju zawodowego
 • niezbędne narzędzia pracy
 • pakiet świadczeń socjalnych (opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe, fundusz socjalny)

Aby aplikować na stanowisko, wypełnij formularz,
lub prześlij swoje CV na adres mailowy: kadry@krosno.com

Prosimy o dołączenie jednej lub obu klauzul zgodnie z Twoją wolą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Krosno Glass S.A. moich dodatkowych danych osobowych dla potrzeb rekrutacji” lub “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji przez Krosno Glass S.A.”


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż:

1) Administratorem Twoich danych osobowych jest KROSNO GLASS spółka akcyjna z siedzibą w Krośnie, ul. Tysiąclecia 13, 38-400 Krosno;

2) W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@krosno.com lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora;

3) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie danych osobowych wskazanych w art. 22(1) kodeksu pracy, w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych, a w przypadku podania w ofercie pracy innych danych, jedynie na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

4) Twoje dane mogą być przetwarzane dla celów przyszłych rekrutacji, jedynie jeśli wyrazisz na to odrębną, dobrowolną zgodę; 

5) Jeżeli wyrazisz którąkolwiek z wyżej wskazanych zgód, przysługiwać Ci będzie prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć kontaktując się z inspektorem ochrony danych korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

6) Odbiorcami Twoich danych osobowych są podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie powierzenia przetwarzania danych przez administratora, jeśli jest to niezbędne dla procesu rekrutacji oraz pracownicy działu HR i kadra zarządzająca spółki KROSNO GLASS S.A.;

7) Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach, do chwili cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych

8) Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;

9) Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO;

10) Podanie przez Ciebie danych osobowych wskazanych w art. 22(1) kodeksu pracy jest dobrowolne, ale konieczne dla udziału w procesie rekrutacji; konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji; podanie przez Ciebie dodatkowych danych i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych dla przyszłych rekrutacji jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji;

11) W oparciu o Twoje dane nie będą podejmowane wobec Ciebie zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania, nie będą też przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Krosno Glass S.A. moich dodatkowych danych osobowych dla potrzeb rekrutacji.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji przez Krosno Glass S.A.