PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ

Przedsiębiorstwo KROSNO GLASS S.A. realizuje projekt nr POIR.01.01.01-00-0026/18 pt.

„Opracowanie niskoodpadowej technologii wytwarzania wyrobów szklanych o podwyższonej wytrzymałości”.

Projekt dotyczy przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych mających na celu opracowanie innowacyjnej w skali rynku europejskiego technologii produkcji szkła gospodarczego w ramach stosowanej metody blow-blow. 

Celem projektu jest opracowanie niskoodpadowej technologii wytwarzania wyrobów szklanych o podwyższonej wytrzymałości, która umożliwi zaoferowanie na rynku ulepszonych produktów. 

W efekcie przeprowadzenia projektu powstanie innowacja procesowa – niskoodpadowa technologia wytwarzania kieliszków o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych. 

Nowa technologia zapewni przedsiębiorstwu uzyskanie szeregu korzyści w tym m.in: 

  • poprawienie jakości końcowego produktu dzięki zastosowaniu szeregu innowacyjnych rozwiązań  technicznych
  • uzyskanie wzrostu poziomu odporności chemicznej na działanie wody dzięki opracowaniu nowego składu szkła.
  • redukcja odpadów powstających już na etapie formowania produktu z uwagi na planowaną poprawę jednorodności kropli szkła, 
  • uzyskanie dzięki nowej technologii poprawy parametrów wytrzymałościowych produktu pozwalających spełnić oczekiwania klientów, a tym samym zwiększyć poziom sprzedaży.

Wnioskodawca, po osiągnięciu przyjętych celów projektu zamierza wykorzystać powstałe rezultaty we własnej działalności gospodarczej w Krośnie, województwo podkarpackie.

Wartość projektu: 31 770 600,00 zł. 

Wartość dofinansowania: 12 783 858, 75 zł.

Okres realizacji projektu: 01.07.2018 – 31.12.2022.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. 

Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka.

www.mapadotacji.gov.pl