Korzystając z niniejszej strony, akceptujesz zasady naszej polityki prywatności, opisane na tej stronie.

Dane osobowe

W czasie korzystania z naszego sklepu internetowego możesz zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych:

 1. Pełne dane będą konieczne w przypadku rejestracji (zakładania konta) w sklepie – konieczne w celu realizacji ewentualnych zamówień.
 2. Pełne dane osobowe będziesz musiał(a) podać w przypadku składania zamówienia w naszym sklepie (o ile wcześniej nie zarejestrowałeś własnego konta, w tym przypadku dane do zamówienia zostaną pobrane z tego konta) – będą one niezbędne w celu jego realizacji.
 3. W przypadku dostarczania towaru przez przewoźnika, dane osobowe kupującego są przekazane przewoźnikowi (kurierowi) w zakresie niezbędnym do dostarczania towaru.
 4. W przypadku skorzystania przez Kupującego z usług agenta rozliczeniowego Dotpay S.A., dane osobowe są przekazane w zakresie niezbędnym do zrealizowania płatności w tej formie. Niepodanie wymaganych danych spowoduje niemożność dokonania czynności, których dotyczyły. Pamiętaj! Zawsze masz prawo do zmiany swoich danych lub usunięcia z naszej bazy. Dostępne nam dane osobowe naszych Klientów w żaden sposób nie są udostępniane ani sprzedawane osobom czy firmom trzecim, a mogą być powierzone do przetwarzania jedynie w celu realizacji zamówionych przez Ciebie usług, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Wszystkie osoby mające dostęp do Twoich danych osobowych mogą przetwarzać je tylko z upoważnienia administratora, na jego polecenie.
 5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, że  
  a) administratorem Twoich danych osobowych jest KROSNO GLASS spółka akcyjna z siedzibą w Krośnie, ul. Tysiąclecia 13, 38-400 Krosno;  
  b) w sprawach związanych z ochroną danych osobowych kontaktuj się z inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iodo@krosno.com  
  c) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach opisanych w Regulaminie, tj. w zależności od wybranej przez Ciebie usługi:
  i. w celu realizacji umowy prowadzenia konta lub umów sprzedaży, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. ze względu na to, że jest to niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usługi prowadzenia konta lub umów sprzedaży, której jesteś stroną;
  ii. celu realizacji umowy o świadczenie usługi wysyłki newslettera, zawierającego m.in. informacje marketingowe i reklamowe administratora danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. ze względu na to, że jest to niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usługi wysyłki newslettera, której jesteś stron.
  iii. w celu przekazania Twoich danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 6. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
  a) przewoźnicy / spedytorzy – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy produktu Klientowi.
  b) podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu ww. płatności w Sklepie internetowym na zlecenie administratora w zakresie koniecznym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.
  c) dostawcy systemu ankiet opiniujących – w przypadku Klienta, który zgodził się na wyrażenie opinii o dokonanym zakupie, administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi dostarczającemu system ankiet opiniujących na zlecenie administratora w zakresie niezbędnym do wyrażenia przez Klienta opinii za pomocą systemu ankiet opiniujących.
  d) dostawcy usług zaopatrujący administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem usług elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej administratorowi) – administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
  e) dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
  f) w związku z przetwarzaniem Twoich danych w celach określonych w pkt. 5 lit c.iii – Twisto Polska sp. z o.o.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy  lub do momentu skorzystania przez Pana/Panią z uprawnień skutkujących zaprzestaniem lub ograniczeniem przetwarzania danych, w szczególności do momentu wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingowych.
 8. posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
 9. masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO;
 10. podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji umowy prowadzenia konta lub umów sprzedaży lub umowy świadczenia usługi wysyłki newslettera;
 11. Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach zautomatyzowanych, konsekwencją takiego przetwarzania będą elektroniczne metody prezentowania treści reklamowych lub treści w newsletterze bez interwencji ludzkiej.  Profilowanie polegało będzie na analizie dokonanych przez Pana/Panią zakupów konkretnych towarów i na tej podstawie dopasowywaniu oferty towarów prezentowanych Tobie przez sklep. Przysługuje Ci prawo niepodlegania profilowaniu, w tym w szczególności prawo do złożenia sprzeciwu.
 12. W przypadku, gdy podanie przez Ciebie danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym. W przypadku, gdy podanie przez Ciebie danych osobowych następuje w celu przekazania Twoich danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy. W przypadku przekazania Twoich danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Tobie dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Ciebie towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

Mailing marketingowy

 1. Nie wysyłamy niezapowiedzianych wiadomości e-mailowych, osobom które zarejestrowały swoje konta w naszym sklepie ani osobom, które dokonują zakupu bez rejestracji.
 2. Wiadomości e-mail w formie newslettera, zawierającego m.in. informacje marketingowe i reklamowe administratora danych osobowych przesyłane są jedynie po zamówieniu przez Ciebie tej usługi, po wyrażeniu odrębnej zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną i na przesyłanie informacji marketingowych przy wykorzystaniu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych takich jak smartofny, laptopy, tablety komputery.

Ciasteczka (cookies)

 1. Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
 3. W serwisie są stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”:
  a) „sesyjne” – są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
  b) „stałe” – pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
 4. Stosowane w serwisie pliki „cookies” seryjne oraz stałe dzielą się na pliki „cookies”:
  a) „niezbędne” – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu,
  b) „bezpieczeństwa”- służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
  c) „wydajnościowe”- umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu,
  d) „funkcjonalne” – umożliwiającymi zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie miejscowości użytkownika, wyglądu strony internetowej itp.
  e) „reklamowe” – umożliwiającymi dostarczanie użytkownikowi treści reklamowych dostosowanych do jego zainteresowań.
 5. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
 6. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika (umieszczeniu w urządzeniu). Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) użytkownika.
 7. Ograniczenie stosowania plików „cookies” przez użytkownika, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką prywatności zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).