PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Miło nam poinformować, że KROSNO GLASS S.A. wraz z partnerem technologicznym otrzymało dofinansowanie do realizacji projektu 

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

Okres realizacji 06-10.2020

Krosno Glass S.A. jako Odbiorca Technologii jest zainteresowany rozwojem kanału e-commerce, który wg. strategii Spółki, ma stać się w najbliższej przyszłości jednym z kluczowych kanałów dystrybucji wyrobów Krosno Glass S.A. na świecie.

Dalszy rozwój jest w obecnym momencie ograniczony przez rozwiązania technologiczne na tym etapie wykorzystywane w Spółce. 

Efektem udziału w projekcie powinno być zaimplementowane rozwiązanie spełniające następujące wymagania

    a) Connector pozwalający na połączenie z platformą Amazon poprzez API – powinien on pozwolić na automatyzację rozliczeń księgowych i podatkowych na rynku EU i USA, weryfikację i zarządzanie stanami magazynowymi, zbieranie niezbędnych danych do dalszego rozwoju tego kanały

    b) Connector pozwalających na połączenie, zbieranie i przetwarzanie danych z różnych marketplace oraz sklepów internetowych działającymi na rynku Europejskim.

    c) System zbierający dane z connectorów i przetwarzający dane w taki sposób, by mogły być one wprowadzone do systemu operacyjnego

    d) Aplikacja pozwalająca na przekazanie danych do systemu operacyjnego